A downloadable game for Windows

LMvdR Barcelona Pavillon i UNITY 3D

En opdateret UNITY udgave af Ludwig Mies van der Rohe Barcelona Pavillon fra 1929. Bemærk at Windows umiddelbart ikke vil køre en exe-fil, men det kan man nemt give Windows lov til. Vælg 'Flere oplysninger' og så 'kør alligevel'.

Install instructions

Download filen og klik på den downloadede LMvdR_Barcelona_Pavillon_UNITY.exe og fuldskærms versionen starter

Download

Download
LMvdR Barcelona Pavillon 136 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.